Egy nem-buddhista így szólt a Buddhához:

“Nem szavakat kérek; nem csendet kérek.”

A Buddha csak nyugodtan ült. A nem-buddhista elismerően szólt, “A Világ-tiszteltjének együttérzése megnyitotta illúzióm felhőit és lehetővé tette, hogy rálépjek az Útra.” Leborulást végzett és távozott. Ekkor Ananda megkérdezte a Buddhát, “Mit fogott fel ez a nem-buddhista, hogy így dícsért téged?” A Világ-tiszteltje így válaszolt: “Egy kitűnő ló már az ostor árnyékára elindul.”

Mumonkan, XXXII eset