Yangshan megkérdezett egy szerzetest: “Hová valósi vagy?”
A szerzetes azt mondta: “Yu tartománybeli.”
Yangshan megkérdezte: “Gondolsz arra a helyre?”
A szerzetes azt válaszolta: “Mindig arra gondolok.”
Yangshan így szólt, “A gondolkozó a tudat és a gondolt a környezet. Abban hegyek, folyók és földek vannak, építmények, tornyok, csarnokok és szobák, emberek és állatok, és így tovább;
fordítsd meg a gondolatot, hogy a gondolkozó tudatra gondolj
ott is olyan sok minden van?”
A szerzetes azt mondta: “Amikor ideérek, akkor egyáltalán semmilyen létezést sem látok.”
Yangshan erre azt mondta: “Ez megfelelő a hit szintjén, de még nem megfelelő a személy szintjén.”
A szerzetes megkérdezte: “Nincs valami egyéb, külön útmutatásod?”
Yangshan azt válaszolta: “Azt állítani, hogy van, vagy azt hogy nincs, nem lenne pontos.  Éleselméjűséged alapján csak az egyik oldalát sajátítottad el a misztériumnak. Leülhetsz és viselheted a keszát. Ezután nézd meg saját magad.”
Shoyoroku, Eset 32